Wie is wie
 
 

Vera Van den Berghe

Bezielster-danseres van het Amana Dance Theatre is Vera Van den Berghe (1960), podium-artieste en meester-pedagoge. Zij is een danseres en actrice met een sterk verhalende uitstraling, altijd op zoek naar een direct gesprek (vanop de scène) met haar publiek. Als feministe van het eerste uur beschouwt zij buikdans als een koninginneweg voor vrouwen om zich terug thuis te voelen in hun lijf en om bij elkaar te komen.

In haar dans verbindt zij de aardse sensualiteit, zo eigen aan buikdansen, aan een groot spiritueel bewustzijn. Zonder haar eigen cultuur te verloochenen zoekt zij ‘het andere’, zowel in de kennis van de tradities als van de (dans)techniek. Voor Amana primeert niet de choreografie, maar de verbondenheid van inhoud en techniek, van danstraditie en persoonlijkheid. Als westerse actrice in dialoog met een oosterse dans streeft zij voortdurend naar authenticiteit, openheid en eerlijkheid.

Als pedagoge bindt zij danstechniek onmiddellijk aan betekenis en communicatie. Zij staat bekend om haar inspirerende (en soms erg spirituele) beeldtaal, waarmee zij haar leerlingen uitnodigt om zich open te stellen voor de rijkdom van de muziek, en voor de emotionele en spirituele kracht van hun eigen bewegen.

Voor Amana gaan inspiratie, engagement, techniek en communicatie hand in hand.

Philip Demeester

Philip Demeester (1958) is de huis-regisseur met zowel een uitgesproken Brechtiaanse invalshoek als een obsessie voor het poëtische en gevoelsvolle. Hij is vormgever met een voorliefde voor eenvoudige beeld-spraak en een groot vertrouwen in de emotionele kracht van een belichting. Hij is fotograaf van de bezielde lichamelijkheid, en dichter-filosoof, met een lichte neiging tot onbegrijpelijkheid.

Als pedagoog-regisseur wil hij dansende vrouwen hun genie laten ontdekken, hun evidenties bevragen, hen tot communicatie brengen, onderling en met het publiek. Hij gelooft in de kracht van directe communicatie met een reëel publiek, in het neerhalen van de zogenaamde vierde wand, en in kwetsbaarheid en intimiteit op de scène.

Karla Van der Gucht

In 1993 zette Karla Van der Gucht (1970) haar eerste 'buikdansstappen' bij het Amana Dance Theatre. Haar overgave, elegantie en exotische uitstraling brachten haar vrij snel naar de kern van de dans en van ons gezelschap. Vandaag is zij een vaste waarde in onze voorstellingen, en bezielende kracht en lesgeefster in onze thuishaven in Antwerpen.

'Buikdans betekent voor mij neerdalen in je lichaam; ermee verbonden zijn. De dans laat je toe op zoek te gaan naar je eigen sensualiteit los van allerlei normen. Buikdans combineert op unieke wijze kracht en vrouwelijkheid, uitbundigheid en ingetogenheid en geeft je de ruimte om dit te delen met anderen.
De muziek, de expressiemogelijkheden en het samendansen met andere vrouwen vormen een steeds terugkerende bron van plezier. Lesgeven is voor mij een manier om dit door te geven aan anderen. Daarnaast vind ik het belangrijk om een “openheid voor wat anders is” mee te geven.
Het Amana Dance Theatre geeft me de nodige omkadering en begeleiding om deze “openheid” centraal te blijven stellen, om te blijven evolueren en om steeds weer op zoek te gaan naar de essentie van de dans los van alle uiterlijkheden.'

Hilde Vandingenen

Aangetrokken door Arabische muziek belandde Hilde Vandingenen (1968) in 1994 bij het Amana Dance Theatre. Een dans op zo’n mooie muziek moest wel leuk zijn! Haar bijzonder muzikaal gehoor en haar affiniteit met de Arabische cultuur maken haar onmisbaar in ons gezelschap; vandaag is zij lesgeefster en vertegenwoordigster van het Amana Dance Theatre in Leuven.

‘De Arabische muziek raakt me recht in het hart, beweegt me van binnenuit. Met buikdans kan ik uitdrukken hoe de muziek me ontroert. Buikdans geeft me een taal waarin ik me vrij kan uitdrukken en me kan laten gaan. Het samendansen met anderen is een spannend proces waarbij ik mijn "voelsprieten"’ voortdurend verder kan ontwikkelen. De momenten waar je voelt dat je echt bij de muziek en bij de anderen bent, samen in de muziek, vrij en op je plek, zijn geweldig.
In het lesgeven kan ik mijn liefde voor de muziek en de dans met andere vrouwen delen, en dat is hartverwarmend.
Bij het Amana Dance Theatre hou ik vooral van het "wij-gevoel" waarbinnen gefundeerde en soms moeilijke feedback kan gegeven worden, en waarbinnen ruimte is voor groei en grootsheid.'

Onze Compagnie (het gezelschap)

Voor het Amana Dance Theatre is samen dansen, samen improviseren een groot genot, genot dat wij graag delen met een publiek. Gevorderde leerlingen die 'iets meer' willen, artistiek willen evolueren, hun vreugde willen geven aan een publiek, kunnen lid worden van onze compagnie, artistiek kerngezelschap van het Amana Dance Theatre. Samen streven we naar een hoger artistiek niveau, en proberen we de rijkdom van oriëntaalse dans uit te dragen. Bij (het maken van) onze presentaties en voorstellingen gaan we intens op zoek naar inhouden, sferen, spanningsgolven en communicatie tussen dansers en naar het publiek. Technische vervolmaking is daarbij belangrijk, maar ook slechts een middel om te komen tot bezieling en poëtische uitstraling.

Vrijwilligers

Het Amana Dance Theatre zou niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers: onthaal, bar, inkom, kleedkamerhulp, productie-assistentie, verspreiden van affiches, poetsen... allemaal taken die door enthousiaste vrijwilligers worden uitgevoerd!

In naam van het publiek, dat regelmatig kan genieten van onze buikdans, in naam van alle vrouwen en meisjes die in de dans een stukje 'thuis' vinden, in naam van de kunstenaars, die dankzij deze vrijwillige omkadering hun artistieke dromen kunnen waarmaken: dankjewel!

 
 
heavy hips, light feet / zware heupen, lichte voeten
 
home | ©2006 Philip Demeester & Amana Dance Theatre