energy & flow

 

dancing workouts for health & joy

contact

E-mail: amania@buikdans.net
Tel: 0494/12.12.80
Facebook: www.facebook.com/amania.be

rekening van a2o vzw
IBAN: BE39 9799 8185 4819, BIC: ARSPBE22, Argenta Spaarbank Antwerpen

privacy-statement

Deze site gebruikt geen cookies en plaatst op geen enkele manier gegevens op uw harde schijf. Wij houden ook geen gegevens bij over uw surfgedrag op onze site.

Wij houden in een beveiligd data-register persoonlijke gegevens bij van leden van vzw a2o, deelnemers aan cursussen van Amana Dance Theatre, Amania en Zintua, en lezers van onze electronische nieuwsbrief. Wij beperken ons daarbij tot de hoogst noodzakelijke gegevens. Er worden geen gegevens verzameld zonder actieve toestemming van de betrokkenen.

In overeenstemming met de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft iedereen recht op inzage, correctie en schrapping van zijn of haar gegevens.

Persoonlijke gegevens kunnen enkel doorgegeven worden aan de koepelvereniging Danspunt (www.danspunt.be), en blijven daar eveneens beschermd. Verder geven wij geen gegevens door aan derden, noch voor commerciële doeleinden, noch voor ander gebruik.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Vera Van den Berghe. U kunt verzoeken om verwijderd te worden uit de database, inzage krijgen in de opgeslagen gegevens over uzelf, of correcties laten aanbrengen door haar een E-mail te sturen.

 

Ik nodig je ten dans

Met jouw energie, op jouw ritme, vanuit jouw kracht, in volle zachtheid.

Ik nodig je uit om ruimte en richting te geven aan je dans, je beweging, jezelf.

Ik nodig je uit de muziek, je bewegingen en alle energieën te laten stromen

Doorheen je lichaam,

Doorheen je hart en ziel.